כלים של משתמש

כלים של אתר


seeds:וירוס_ה-מיסקרה

וירוס ה-מיסקרה

שם מדויק: miscere

בתקופת האמפריה האלקידית (ותקופת העתיקים)

הזמן: לפני יותר מאלף שנה - בכל המרחב האלקידי.

וירוס המיסקרה הוא אחד מהכלים המרכזיים שהיה לקסטוס בשליטה האבולוציונית בהולון החי (העולם) שמסביבו. הוירוס ששרץ בכל העולם אפשר לשנות את התא עד ובעיקר את הדנא. כאשר היה צריך לעשות שינויים, הקסטוס היה מנחיל אותם לעולם דרך הוירוס.

האמפריה הזותנטית (והשביס)

הזמן: מלפני 1800 שנה עד לפני כמה מאות שנים (יש מקומות בשביס שלקח זמן עד שמנטיקור השתלטה עליהם)

רולף זאנדוויר (ראה טיימליין) מוצא את האוצר הגדול בדומתם של כמה טכנולוגיות אקלידיות שננטשו מאחור ומקים בעזרתם את האמפריה הזותנטית. הטכנולוגיה המרכזית היא היכולת לשלוט בוירוס ודרכו לשנות אנשים. בתחילת האמפריה לא הייתה שליטה רבה על מה שיצא, ובהתאמה המלחמות היו של הכחדת המונים והפיכתם לפיכסה עצום של דנא מבולבל.

הידע כיצד שולטים בוירוס גדל עם השנים, וכך מלחמות הוירוסים נהיות יותר ויותר קטלניות. תקופה זו, אשר נמדדת בכ 800 שנה, נקראת תקופת מלחמות הוירוסים הראשונה. בתקופה זו האמפריה מנעה ממחקר אל תוך הוירוסים ושמרה אותו לעצמה. כמות סוגי הוירוסים מצומצת מאד.

עוברות כשמונה מאות שנה לפני שהידע הגיע לציבור הרחב ולומדים מספיק על הוירוסים כך שיוכלו לשלוט בהם על מנת לייצר תוצאות מבוקשות. בהתחלה השינויים הם מהותיים ועצומים. כך הטרו בלוד הראשונים הגיעו לעולם, אולם מהר מאוד, משפחות שונות, ניסו לקדם את עצמם תוך שימוש בוירוסים וביכולתם לשנות ולהוסיף אל תוך הדנא. בתקופה זו החלו לייצר כמויות עצומות של סוגי וירוסים שונים. כמובן השימוש בוירוסים נהיה נגיש לציבור הרחב וכאן מתחילות מלחמות הוירוסים השניות.

לקח כמעט מאה שנה לפני שלמדו מספיק על מנת לייצר דם שני.

רק לפני כ-300 שנה הצליחו ללמוד מספיק כדאי לייצר דם שלישי ובעצם לייצר כל קומבינציה בין הגוף הטבעי לבין התוספת המלאכותית - כאן גם מתחילה תקופת מלחמות הוירוסים השלישית אשר לא ברור אם הם הסתיימו עדיין.

במנטיקור האמפריה

הזמן: במנטיקור מלפני 800 שנה. השביס נכבש במאות שנה האחרונות.

בימינו יש ידע רב ושליטה על הוירוס. רוב הציבור מכיל וירוסי מיסקרה המותאמים לגוף ובונים אותו מחדש לפי הדנא המקורי (באם נדרש).

מחקר ה וי-פיוז'ן מתקרב כבר ליכולות שהיה לאמפריה האליקידית, מבחינת השימוש בתוך הגן האנושי. עדיין רחוקים כמה עשרות שנים מלחבר בהצלחה גנים של חייזרים.

מקורות טכנולוגיים בימינו

פירוט על המדע בתחום זה, כפי שהוא היום: http://www.hayadan.org.il/gene-lamp-to-gene-therapy-0406156

חלה התפתחות עצומה בנושא זה, בשיטה הקרויה קריספר, ניתן לחתוך גנים ספציפיים ולהכניס אחרים במקומם. ראה: https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%A1%D7%A4%D7%A8

seeds/וירוס_ה-מיסקרה.txt · מועד השינוי האחרון: 2016/02/01 20:11 על ידי jobu523