כלים של משתמש

כלים של אתר


seeds:שיר_לד_ר_פישר

אצל מידאס זהב. אצלך כל מה
שאתה נוגע בו כבר נס: ריח אישה
אינו אותו ריח מפני שאתה יודע:
הוא כבר נחמס ואתה כבר אינך.
הגיעה שעת המנוסה. לבש איפה
את כותנתך היפה ביותר, קנה לך
מכנסיים חדשים וצא לרחוב.
אתה, יכול, לפעמים, לאהוב.
אינך יכול לנצח.
(נתן זך, כל החלב והדבש)

seeds/שיר_לד_ר_פישר.txt · מועד השינוי האחרון: 2017/06/01 18:15 על ידי smadar