כלים של משתמש

כלים של אתר


supernova:אדוארד_תומפסון

תומי

אין לנו מושג של מה הוא אציל, אבל הוא ממשפחת העל של אוסטרליה, שהיא משפחת העל שלנו. הוא חשדני כלפינו, כי פרצנו למקום שלהם בחיפוש אחר משחיר הרוחות שהשחיר לנו את הנשמה.

supernova/אדוארד_תומפסון.txt · מועד השינוי האחרון: 2013/11/02 18:00 (עריכה חיצונית)