כלים של משתמש

כלים של אתר


supernova:אותו_הקרב_מעט_קודם

עוד כשקאליבן טבח ברוחות לפני שהשתמש בפנגראמה, ואולי גם קצת בזמן, היה ז'יטון מגבע,הידוע בכינוי “I AM WEREWOLF!”.

supernova/אותו_הקרב_מעט_קודם.txt · מועד השינוי האחרון: 2013/11/02 18:00 (עריכה חיצונית)