כלים של משתמש

כלים של אתר


supernova:איתן

איתן - איש זאב ישראלי, שליח, ושומר הראש של גבע. איתן נולד לפני כארבעים שנה, ושופר עם הזמן ע“י גבע לשומר ראש מוצלח יותר (מדובר בהתמרה, לא בהענקה). בעיתות מצוקה, גבע נוטה להדביק את איתן לישבנו.

משפט מקשר:
Your pain is no credential here,
its just a shadow of my wound.
- Avalanche/Leonard Cohen

:supernova:crinos.jpg

supernova/איתן.txt · מועד השינוי האחרון: 2013/11/02 18:00 (עריכה חיצונית)