כלים של משתמש

כלים של אתר


supernova:אציל

אצילים הם יצורי תבונה אשר נמשכו חלקית מהעולם בעקבות ההתערבות של המחוקק הרלוונטי כדי לממש חלק מהפוטנציאל הגלום בו ישירות על העולם.

כיצורי תבונה, אצילים עונים לכל חוקי התבונה בצורה מלאה. בו בזמן הם מצייתים גם לחוקים אחרים (אולי אלו של המחוקקים?) ולכן, כמו אצל תבונות מוצמתות, גם אצלם התוצאות אינן צפויות.

supernova/אציל.txt · מועד השינוי האחרון: 2013/11/02 18:00 (עריכה חיצונית)