כלים של משתמש

כלים של אתר


supernova:הזרות_של_הכוחות

כוחות/מילים של אצילים הם במהותם זרים אחד לשני. ליתר דיוק, כוחות אציליים, הם זרים לעולם ונפרדים ממנו. הם מסוגלים להשפיע על עולם התבונה דרך מספר דרכים ידועות. לפיכך אין לכח אצילי שום יכולת להשפיע ישירות על כוח אצילי אחר.

הכוחות האציליים מסוגלים לפעול על הנושאים הבאים (וגם זה בצורה מוגבלת בלבד):

  • יצורי תבונה מאפשרים נגיעה של אציל בודד בזמן בודד (אציל אחר לא יכול לפעול במקביל). גם זאת רק במובן שכל יצור תבוני מאיר באור בודד בכל רגע נתון. בעת שיצור תבוני מאיר באור מעין זה, האציל הרלוונטי, יכול להשפיע עליו (נושא זה עדיין לא נבדק במשחק, אולם קיימות שמועות לגבי נושא זה).
  • עולם התבונה מאפשר קשר בין כמה וכמה השפעות של כוחות שונים. כלומר, חפצים (וגורמים שאינם תבוניים) מאירים בכל רגע נתון במספר אורות שונים. (לא נבדק במשחק וחבל).

אצילים מסוגלים ליצר מצב אל תוך המציאות (ראה ניוטון טעה). אין להם שליטה כיצד המצב יבלע לתוך המציאות והיא תבנה את ההגיון הקוזאלי ליצירתו.

ישנו גורם בודד, אשר אמור לשנות את החוקיות הזו והוא:

  • פרחים מאפשרים השפעה לאורך זמן על אציל אחר. לפירוט ראה טכס פרחים
supernova/הזרות_של_הכוחות.txt · מועד השינוי האחרון: 2013/11/02 18:00 (עריכה חיצונית)