כלים של משתמש

כלים של אתר


supernova:חפץ

זו גרסה ישנה של המסמך! לחיצה על כותרת המסמך תציג את גרסתו הנוכחית.


החפצים

לכל דבר שקיים בעולם הפיזי - ממולקולה ספציפית, או זן של קקטוסים דרך השפה העברית ועד גימ“ל רפה - יש ייצוג דמוי תבונה, מעין האנשה איתה אצילים יכולים לנסות לתקשר. הייצוגים אינם מחוייבים לשתף-פעולה עם האציל, ולא תמיד האציל המדובר מסוגל להבין אותם.

יש, כמובן, קשר הדוק בין הייצוג דמוי התבונה לבין הדבר המיוצג, גם אם הקשר הזה אינו נהיר לגמרי.

אפילו לפרסוניפיקאציות של מושגים מופשטים יכול להיות קיום בעולם הפיזי (וזכורה לטוב השפה העברית שטורחת ועושה נפשות ומלמדת עברית באתיופיה).

~~DISCUSSION~~

supernova/חפץ.1183648519.txt.gz · מועד השינוי האחרון: 2013/11/10 22:00 (עריכה חיצונית)