כלים של משתמש

כלים של אתר


supernova:מלחמת_הפורם_הגדולה

ההיסטוריה של מלחמת הפורם הגדולה, 1921

מה שידוע

בעת שהאציל העליון של 1921 (טנסי) היה תחת התקפה מארתור (האציל העליון של תקופתנו), הגיע פורם לבייג'ין. הדבר התגלה כברכה, היות והפורם הגיע בעת שהמציאות כבר לא הייתה ניתנת לשינוי. הפורם הגיע ועזב ללא יכולת לבסס את עצמו. על בסיס ההצלה ההירואית הזו של כלל המציאות מפורם, ניתן לארתור תפקיד האציל העליון.

דברי לעז ורהב

ישנם כתבים אשר מצטטים מהספר הכחול הגדול. שם, לטענתם, הייתה מעורבת גם משפחת אצילים נוספת במלחמה הפורם הגדולה, והיא זו אשר דאגה שהפורם יפגע במקום המותקף עם המציאות שאינה ניתנת לשינוי. בכתבים אלו מצוין שעד אותו זמן האציל העליון נקרא המלך, והוא שלט על כל ארבעת היסודות של האציל. בכתבים כך נטען, מפורט כיצד כוחו של המלך התפרק לארבעת היסודות , שניים אבדו לנצח (ורק שארית שלהם נותרה עד היום בתור יסוד המקום ויסוד האנושי), ושניים התחלקו, אחד לאציל העליון (אשר הוא יסוד המלה) ואחד לשארית הצל (אשר הוא יסוד האני).

supernova/מלחמת_הפורם_הגדולה.txt · מועד השינוי האחרון: 2013/11/02 18:00 (עריכה חיצונית)