כלים של משתמש

כלים של אתר


supernova:מקום_החוק

מקום החוק

קרוי גם “מקום”, והוא החלק אשר מחוץ לעולם, המחבר את העולם עם המחוקק בחזקת “דירה בתחתונים” (ע”ע העולם).

המקום נשען על תבונות מתות שעברו הטמרה, אבל קיימות כמה דרכים לסדר את התבונות הללו ולארוג מהן את המקום. המקום הישן שלנו ברח' התמר היה בנוי מאחת-עשרה טבעות של אחת-עשרה רוחות שניצבות בין המחוקק לעולם. הסידור הזה דורש מאה עשרים-ואחת רוחות.

כשהיינו בניו-עדן ראינו שהמבנה שם שונה ונרחב הרבה יותר, עם אלפי רוחות תומכות.

המקום הנוכחי שלנו נדפק קצת בגלל הדואליות בין המבנה הישן (כנראה של רחוב התמר והפארטי הישנה, אבל אולי של משהו אחר שהיה שם קודם) למבנה החדש שהוקם בהשראה שמעונית משהו, והדפקט הזה התבטא בין השאר בכפילים שניסו להחליף אותנו כחלק מאיזו מזימה אנטישמית. חיפשנו דרך “ללכת את הדואליות” ולהרכיב את המקום שלנו כך ששני המבנים יתקיימו יחד ויחזקו זה את זה במקום להחליש זה את זה, אבל בסוף ויתרנו ועשינו unlink למבנה הישן. עכשיו אנחנו מתכננים לעבור לסין.

supernova/מקום_החוק.txt · מועד השינוי האחרון: 2013/11/02 18:00 (עריכה חיצונית)