כלים של משתמש

כלים של אתר


supernova:מקום_המלה

לכל אציל יש את המקום שלו, אשר מבוסס על הכוחות של עצמו ומלתו.

מקום זה מכיל את כלל האפשרויות של המלה שאינן בתבונה: 1. כל מה שהיה וחדל מהתבונה - כמו דלתות שנהרסו בבניין ישן בשביל סף, ושקרים שאטילה הן סיפר להורים שלו בשביל אלו ששקר היא מלתם. 2. כל מה שיהיה ועדיין איננו - דלתות מגניבות מהעתיד בשנת 2999, והשקרים שהבן של גמזו יספר לאביו.

ברור מאליו שאין המקום של המלה מכיל את הכל, אלא רק חלק מסך כלל האפשרויות, וגם זה במבנה שמתאים למלה.

חשוב לזכור שהמקום של המלה רחוק מאד מעולם התבונה. דברים יכולים לעבור אליו או ממנו - אך כמו תמיד, בגלל בעיית הקוזאליות, אפשר רק לזהות את ההעלמות מהעולם - כאשר דבר נהרס ומופיע בעולם המלה (או להפך).

כלומר אי אפשר להעמיד חפץ בכוונה ולשחרר את החפץ, כיוון שהחפץ העובר הוא חלק מהצורה בה עולם התבונה יצר אותו. מכונת פקס שנוצרת במפעל, אינה כוללת הכנות לפקס מסוים. זה דורש תבונה שאינה חלק מהקשר בין עולם התבונה לעולם המלה.

גורמים/חפצים/יצורי תבונה שהיו בעולם זה, ועברו לעולם התבונה, נשארים עם טעם טוב (או רע) ממי ששולט בעולם המלה (האציל המתאים). הם יכולים להיות בקשר טוב ולעזור או או להפך. הם גם יכולים להשאר עם קשר לעולם המלה. באם יש להם קשר, הרי הם קרובים משמעותית לעולם המלה משאר הדברים בעולם (בין “מקום מלה” 0 לשש), וכך הם יכולים לאפשר מעבר קל יחסית לאצילים ממקום המלה שלהם אל עולם התבונה. דרכם אפשר ממש להפעיל כוחות של אציל - בהנחה שהם מעוניינים בכך כמובן.

חשוב לזכור שעולם המלה מופרד היטב מעולם התבונה (כעשר דרגות), אך הוא חלק ממנו (מקום של חוק נפרד מעולם התבונה ולכן רחוק מאד מאד ממקום של המלה). לכן אציל בעולם התבונה שרוצה לעבור דרך מקום המלה אל אחד מנציגיו עלי אדמות, עובר מרחק עצום ובהתאמה ישלם על כך רבות.

בני אדם, כאשר הם מאירים באור של המלה, יתכן ויעברו גם לעולם המלה. ככל שהם יותר מאירים במלה, כך יש להם סיכוי רב יותר. בשנה, אנשים יכולים לעבור גם כן לעולם המלה.

supernova/מקום_המלה.txt · מועד השינוי האחרון: 2013/11/02 18:00 (עריכה חיצונית)