כלים של משתמש

כלים של אתר


supernova:סיהרלה_מהינטה_מהור_ריבנה

סיהרלה מהינטה מהור (ריבנה)

היועץ המשלום

אין ספק שבבסיס מהור הוא אישיות מרתקת, מלאת תובנות, תהפוכות חיים דרמטיות ושאר ירקות שאין זה המקום לדון בהם. זה בינו לבין העולם.

מצד שני עם הצורה של המציאות עכשיו, כמה שינויים קוסמטיים נדרשים. לדוגמא המלכה איננה מוכנה שילחשו לה באוזן במקום לדבר כמו בנאדם, ובמיוחד היא איננה מעונינת בעוד מאותגר קצב דיבור. כזה יש לה בבית.

מלבד זאת המגבלות היחידות החשוב למלכה הן שמהור הוא בעל יכולת, נאמן, ועל כן מישהו שניתן לסמוך עליו לפעול עצמאית לשביעות רצונה המלאה.  

התמונה מגיעה מפה.

supernova/סיהרלה_מהינטה_מהור_ריבנה.txt · מועד השינוי האחרון: 2013/11/02 18:00 (עריכה חיצונית)