כלים של משתמש

כלים של אתר


supernova:ששמעון

ששית שמעון

כפיל של שמעון שנתקע באיזה חור יחד עם כפילה של לילי (טליה וגבע האמיתיים נסו על נפשם ונטשו אותם שם) וחזר בהריון. יש לו דולה.

supernova/ששמעון.txt · מועד השינוי האחרון: 2013/11/02 18:00 (עריכה חיצונית)