User Tools

Site Tools


dnd:חשבונאות

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

dnd:חשבונאות [2010/05/14 17:57] (current)
dotan נוצר
Line 1: Line 1:
 +שני אלדרין,​ האחד לוחם שגדל בין גמדים הרריים והשני מג שסיים את לימודים באוניברסיטת הקסם המהוללת בקלקלקלקצ'​ואן שבממלכות הפרא, נפגשים בפונדק מבודד בהרים ויוצאים יחד עם מכשף זד חלקלק וחתולי וקשתית אלפית אל עיר הגמדים הגדולה.
 +
 +בדרכם הם נתקלים במארב של קובולדים (שני מגיני דרקון, קלע וארבעה חפ"​שים).
 +
 +במנוחה שאחרי הקרב, הם מבחינים בסימנים של מארב קודם (וגם בהיעלמותו של הזד החתולי),​ ומסיקים שהפושטים הקובולדים לקחו בן ערובה. הם עוקבים אחרי העקבות במעלה ההר אל מה שהם מזהים כמקדש נטוש של בהמות.
 +
  
dnd/חשבונאות.txt · Last modified: 2010/05/14 17:57 by dotan