כלים של משתמש

כלים של אתר


aluf:אסף

אסף היה אחד הלוויים ששוררו בבית המקדש. אחד עשר תהילים מיוחסים לו, מפרק ע“ג ועד פ”ג, ופרק נ'. על פי דברי הימים הוא היה בן זמנו של דויד המלך, והוא מוזכר בעזרא ונחמיה: “המשררים בני אסף מאה עשרים ושמנה”.

במיוחד מעניין בהקשר הזה מזמור ע“ג, שבו אסף מביע התלבטות אישית מאד ונוגעת ללב לגבי היעדר הצדק האלוהי. השירים של אסף גם מלאים באיזכורים של מיתולוגיה עברית קדומה: “אתה פוררת בעזרך ים שברת ראשי תנינים על המים. אתה רצצת ראשי לויתן תתננו מאכל לעם לציים. אתה בקעת מעין ונחל אתה הובשת נהרות איתן” (תהילים ע”ד, יג-טו)

גדזוקוס ארכיליסטימוס 2006/07/02 08:31

נראה לי שאנחנו צריכים להיזהר בזמן שאנחנו מדברים על “מיתולוגיה עברית קדומה”. זה לא מובן מאליו, ולמרבה הצער אף שנוי במחלוקת שהיתה מיתולוגיה עברית שקדמה לתנ“ך. וגם אנחנו צריכים להחליט עד כמה אנחנו משלבים את המבע הפרשני שלנו בידע ובדעות של ביאליק. האם אנחנו נותנים פרשנות אולטרא מודרנית, או מחברים את הקורא למה שאנחנו משערים שהתכוון וידע המשורר?

תינוקיש 2006/07/01 18:17

לימדוני כך רבותי בבית הספר היסודי. כשלימדו שטויות, כגון מפות “היסטוריות” של כיבוש הארץ, ועדויות “ארכיאולוגיות” ליציאת מצריים, לימדו גם שספר בראשית גנוב מעלילות גילגמש. כל מה שהיסטורי בתנ”ך מוכיח שהארץ שלנו, וכל הניסים הם תופעות אקלימיות שהובנו באופן שגוי על ידי אבותינו הפרימיטיבים. אג'נדה ציונית-חילונית עם ניחוח קומוניסטי. אבל ינוקא, אתה יודע מה התכוון וידע המשורר?

גדזוקוס ארכיליסטימוס 2006/07/01 23:38

עם כל הצניעות, כן.

תינוקיש 2006/07/03 16:38

אולי אפשר למצוא אצל פיכמן. אבל לדעתי ביאליק דווקא היה מסכים איתי - הוא היה שייך בדיוק לזרם הזה, של בובר ושולם וכו'. לא?

גדזוקוס ארכיליסטימוס 2006/07/03 16:40

דוגרי? אפילו אחרי שדיברנו על זה פנים אל פנים עדיין אין לי מושג מה אתם רוצים אחד מהשני ואיך זה קשור להערה של מרבל בנוגע לאסף.

אב-בלי-יעל 2006/07/17 14:41

aluf/אסף.txt · מועד השינוי האחרון: 2013/11/06 21:27 (עריכה חיצונית)