כלים של משתמש

כלים של אתר


aluf:הימן_ואיתן

הכוונה כאן כנראה להימן שמוזכר במלכים ה' פסוק י', פרק שמספר על חכמתו של שלמה: ויחכם מכל-האדם, מאיתן האזרחי, והימן וכלכל ודרדע בני מחול; ויהי-שמו בכל-הגוים סביב

ייתכן שזהו אותו חכם אגדי שמופיע גם בתהילים פח': שיר מזמור, לבני קרח למנצח על מחלת לענות; משכיל, להימן האזרחי


קבלו


ומה הואילו יידישע מענטשען בתקנתם?

גדזוקוס ארכיליסטימוס 2006/06/14 10:10


סתם שימחו את לבנו המענטשעלאך, אבל נראה לי די ברור שהימן, האח של איתן האזרחי, הוא אכן הימן האזרחי בעצמו (שניהם מופיעים גם בדברי-הימים א', ב', ו': “ובני זרח, זמרי ואיתן והימן וכלכל ודרע” ורש“י מסביר: “ומה שאמר האזרחי אל”ף יתיר כמו הזרחי” והם נקראים “בני מחול” על שנמחל להם חטא במדבר), ובכל-אופן נראה שכך מקובל.

אב-בלי-יעל 2006/06/27 06:20

aluf/הימן_ואיתן.txt · מועד השינוי האחרון: 2013/11/06 21:27 (עריכה חיצונית)