כלים של משתמש

כלים של אתר


aluf:עד_איפה

עד איפה?

הנה שאלה חשובה: עד כמה אנו טורחים לפרש? האם מקומו של פירוש כזה יכירנו בספר מוער? או אם לחדד, האם זו אנוטאציה במובן שעולה לנו בראש כשאנחנו אומרים “אנוטאציות לאלוף בצלות”?

אין לי ספק שההחלטה תשנה מאד את פני הספר.

והנה ההצעה שלי - כי אני חושב שדווקא חשוב וראוי לדוש בכל מלה: נחזיק לנו יותר מסוג אחד של אנוטאציה. יש מה שנכנס בבוקסה בצד ויש מה שמופיע בשוליים ויש רשימת מלים למטה עם מלים מודגשות ופירושיהן, ממש כמו בספר האגדה. זה יותר עבודה, כי זה אומר שאנחנו חייבים לפרש כל מלה שלישית, אבל הרי לא באנו בשביל להנות, נכון?

אב-בלי-יעל 2006/06/27 05:08

אני בעד.

גדזוקוס ארכיליסטימוס 2006/06/27 18:28

aluf/עד_איפה.txt · מועד השינוי האחרון: 2013/11/06 21:27 (עריכה חיצונית)