כלים של משתמש

כלים של אתר


seeds:אוראקל
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_start" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_end" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_start" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_end" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_start" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_end" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_start" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_end" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_start" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_end" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_start" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_end" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_start" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_end" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_start" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_end" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_start" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_end" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_start" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_end" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_start" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_end" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_start" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_end" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_start" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_end" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_start" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_end" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_start" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_end" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_start" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_end" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_start" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_end" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_start" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_end" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_start" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_end" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_start" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_end" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_start" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_end" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_start" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_end" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_start" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_end" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_start" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_end" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_start" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_end" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_start" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_end" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_start" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_end" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_start" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_end" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_start" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_end" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_start" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_end" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_start" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_end" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_start" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_end" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_start" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_end" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_start" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_end" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_start" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_end" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_start" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_end" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_start" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_end" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_start" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_end" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_start" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_end" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_start" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_end" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_start" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_end" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_start" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_end" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_start" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_end" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_start" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_end" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_start" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_end" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_start" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_end" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_start" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_end" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_start" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_end" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_start" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_end" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_start" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_end" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_start" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_end" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_start" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_end" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_start" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_end" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_start" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_end" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_start" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_end" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_start" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_end" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_start" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_end" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_start" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_end" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_start" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_end" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_start" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_end" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_start" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_end" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_start" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_end" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_start" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_end" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_start" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_end" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_start" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_end" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_start" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_end" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_start" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_end" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_start" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_end" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_start" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_end" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_start" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_end" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_start" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_end" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_start" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_end" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_start" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_end" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_start" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_end" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_start" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_end" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_start" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_wrap_end" is NOT an array! One of your plugins needs an update.

אוראקל

לפי חוקי העידן המרושע,

את הפרלוד, על שלושת פרקיו, שיחקנו לפי שיטת בעידן מרושע, כשבכל פרק שולפים קלפים, מפענחים אותם לפי האוראקל הנוכחי, ואז מפרקים מתוכם דמויות. הסיפור קיפץ בין זמנים ומאורעות כקוף שיכור ומסומם שעקצו עקרב והעלה את אחוריו באש.

בגדול, שיחקנו את הפגישות בין הדמויות הראשיות, ואת הדרך שבה הם מצאו את מטה הירח האגדי, גילו עליו כל-מני דברים מעניינים, איבדו אותו לגנבים חסרי בושה, וגנבו אותו בחזרה ברוב תושיה וגבורה - תוך שהם מתחככים בכל זמם אפשרי שהתרחש בקונוס אור של עדן בכמה אלפי שנה האחרונות.

רשימת דמויות - פרק א'

החלטנו יחד שאנו פונים לאוראקל של דם ומין ותמרות עשן.

שרול שלף אס עלה:

A field of herbs and wild flowers, alive with bees, where a certain half־bestial creature brings his many lovers.

השדה הוא עדן, כמובן, עולם הבית של חברה המורכבת משני גזעים תבוניים שמתרבים זה עם זה שהובאו לשם בידי היצור החייתי למחצה:

הנוטרים

הם עוד לא ממש דמות, אבל ברור לנו שמקימי עדן הנעלמים עדיין משחקים תפקיד חשוב מאחורי הקלעים. בקרוב נבנה להם איזה סוכן מוצלח שיוכל לתחוב את אפו בעניינינו.

פעולה10,6
תמרון12,8
הגנה6,4

להטמיע את נארדין בלב המכונה שלהם

לעצור את שאר-קאלי-שארי

 • הדבורים: חברת המחשלים / גילדת הפסי
 • מלכת הדבורים: שליט המחשלים / ראש הגילדה
 • התודעה הקיבוצית של הדבורים
 • מאהב שנלקח לשדה: מין “זרוע”, בני־אדם, מחשלים
 • מישהו שאיבד מאהב ליצור החייתי, שאולי הרג את המאהב ברוב זעם
 • זירת הרצח

גולה שלפה מלך לב (בטעות הקראנו מהאוראקל של האלים־המלכים של מלחמה. הקלף הנכון הוא בעצם A young warrior, initiate into a warrior cult, brother to lions.)

The ghost of a tyrant king, strangled by his own daughter.

 • הבת הפטרו־רגיצידית:

טאבני־אישתאר

שילוב מושלם של ג'יימס בונד והבחורה שלו. אחרי שהיא חיסלה את הרודן דוד שלה לקח את השלטון ובגד בה, מאז היא במנוסה.

בסתר8
ישירות4
לעצמה6
לזולת8
בכח10
באהבה6

Situational Awareness
בסתר
הרה גורל לעצמי
חבל החותם
בכח
יחידאי

לנפץ את תקוות ניראר לזכות באדמותיו

להפליל את נארדין בעיני באלאשי ולהפטר משניהם

 • הרודן המנוח, טיפוס מאד מעצבן
 • רוחו של הרודן: עדות לרצח / כלי הרצח / רוח דגם - זה השאמשי של אישתאר, שהוא גם סמל השלטון הטאבניי
 • בלש שחוקר את הרצח:

באלאשי

בלש בהמי וגס רוח, אבל מוצלח מאד בעבודתו. מועסק על־ידי נבולה, סוכנות הבילוש בעלת השם הטוב ביותר במנטיקור.

בסתר6
ישירות6
לעצמו4
לזולת12
בכח10
באהבה8

אף חד לרמזים
לזולת, תמרון
עז
חקירה
באהבה
עז

לחשוף את כוונותיו האפלות של שאר-קאלי-שארי

להשיב את EVE432 לבעליה החוקיים

 • יועץ של הרודן המנוח:

נארדין

בחור צעיר וקצת שחצן שנותן תמיכה טכנית לטכנולוגיה בלתי ניתנת להבנה. סוג של אידיוט־סאוואנט לעניינים טכנולוגיים. עד וכולל טכנולוגיה עתיקה.

בסתר10
ישירות4
לעצמו8
לזולת4
בכח4
באהבה12

Tech Affinity
באהבה
מרחיק לכת
Human Affinity
ישירות
רחב, בסתר

לנקום באישתאר על שבירת מטה לחמו

לקבל פיסות ממוחו של אהסן, למען המדע

 • ראש ממלכה יריבה
 • הדוד שבגד באישתאר ולקח את הכתר:

ס'קארר

חרא מלכותי.

פעולה10,8
תמרון6,4
הגנה12,8

המכה ממכה
הגנה
עז כפליים

לסגור קצוות בקשר להתנקשות (להשמיד לפחות את אישתאר ולהט)

לקחת את אדמותיו של ניראר

 • השותף השקט של ס'קארר, שדפק את שאר-קאלי-שאר בגילדה

תום שלף מלך תלתן:

A bandit captain, in hiding, with her trusted bodyguard.

 • הקפטן:

ניראר

בן ממזר למשפחה חשובה, בעל כישורי ניווט שלא מהעולם הזה.

בסתר6
ישירות8
לעצמו12
לזולת10
בכח4
באהבה6

Trailblazer
לזולת
יחידאי
Regeneration
לעצמו
עז

להתנות את באלאשי לפאציפיזם

להרחיק את נארדין ממנטיקור

 • שומרת הראש הנאמנה שלו: אישתאר
 • סוכן ממשלתי שממנו הוא נמלט:

ג'ורי

המחשל רב העוצמה שחטף את אישתאר בהיותה ילדה, ומכה בתגובה השתמשה בפיסות מוחו לבניית להט ואחיותיה. חדשות רעות בכל מקום שאליו הוא מגיע. טיפוס יוצא-דופן, חסר תל, שמתנייד בעולם בתוך שריון שהוא מטיס בכח הטלקינזיס המדהים שלו. יש הטוענים כי הוא סוכן של ממשלת עדן, שמעדיפה להשתמש בו רק כשבאמת אין ברירה.

פעולה12,8
תמרון10,6
הגנה6,4

מחבל מומחה
הגנה
הרה גורל באהבה

לנפץ את תקוות ניראר לזכות באדמותיו

לחבל בטכנולוגיה של נארדין וביכולתו המיוחדת

 • אנשים אחרים מהם הוא מתחבא
  • צייד ראשים
  • שודדים אחרים
  • אשתו
 • הצוות של הקפטן: אלה אנחנו!
 • הספינה התבונית שלו:

להט (EVE432)

אחת מארבע ספינות חלל שנבנו במנטיקור במיוחד עבור בית המלוכה של אישתאר (בית טאבני) תוך שילוב של די-אן-איי ומנטאליות מחשלית (של ג'ורי).

פעולה6,4
תמרון10,6
הגנה10,4

התאמה לנווט
תמרון
רחב לתצורה משתנה לפי הנווט

לחזור לבעליה המקוריים (ולחשוף את אישתאר)

להגיע למלא יכולת הפסי שלה ולהשתלט על מוחות הצוות

 • מקום המסתור שלהם, ירח מרוחק: אנכי

ברווז שלף חמש עלה:

A famous traveling exorcist and his entourage, with as canny an eye for a village’s wealth as for its demons.

 • מגרש השדים (ר“ל כחות פסי):

שאר־קאלי־שארי (אהסן)

סוג של וויט ארפ, אבל אפילו יותר חמדן. שכיר חרב נודד וידוע שפותר בעיות פסי – בעיקר השתלטויות עוינות של מחשלים.

בסתר8
ישירות12
לעצמו6
לזולת6
בכח10
באהבה0

האבקות פסי
ישירות (אי-אפשר להסתיר פעילות פסי)
מרחיק לכת
טלקינזיס
בכח
מרחיק לכת

למנוע מנארדין טכנולוגיה עתיקה

לקבל גישה לחדר הראיות של הסוכנות שמעסיקה את באלאשי

 • מלך השדים (שאותם המגרש מגרש): חפץ קסום עם יכולות פסי / אינטלגנציה מלאכותית נחשקת (נשמע כמו להט)
 • ראש הכפר שאליו הוא הגיע
 • מפריך שרלטנים וחושף רמאים ידוע שרודף אותו: באלאשי
 • השוליה שלו
 • גריפ, צוות הקמה, הבחור שמדליק את הזיקוקים בהופעה שלו
 • הספינה / הבמה שלו

שמופ שלף מלכת תלתן:

The seizure of arcane powers by an arrogant and brutal wizard.

 • הקוסם, שחצן וברוטאלי
  • קוסם צעיר, במהלך בחינות הבגרות שלו: נארדין
  • נווט חלל בעל כחות־על: ניראר
  • שודד קברים – הרע משודדי התיבה האבודה:

זאקלאק דה־אוסטרא

טים רות' ברוברוי הנבלה שקופצת מהשיחים אחרי שאנחנו מוצאים את האוצר, לוקחת לנו את האוצר ומפנצ'רת לנו את החללית כדי שנשאר תקועים בחלל ונמות. קיבל הרבה השראה מבֶּלוק, הצרפתן המרושע באינדיאנה ג'ונס ושודדי התיבה האבודה.

פעולה6,4
תמרון10,6
הגנה12,8

ידיעת הקלפים
פעולה
מרחיק לכת

לגנוב לפארטי את האוצר ולנטוש אותם במצב חסר תקווה

לדעת את ישבנו של נארדין

 • הכחות שהוא מקבל
  • פסיוניים
  • מלך השדים מהקלך הקודם
  • כחות ניווט – גלאי / ממשמישן חורי־תולע
 • הבעלים הקודמים של הכחות – בטח המורה שלו, או מגרש השדים!
 • באפי שמנסה לעצור את ההשתלטות של הקוסם על הכחות ולהציל את העולם. שוב:

קיאנה (א'ראשה?)

המנהיגה הצבאית של מיליציה מקומית שנלחמת עבור החופש של אנשי (ומחשלי) עדן. עובדת עבור זאקלאק. ואולי עבור עוד גורמים. שם־קוד: כחושה קשוחה.

יש מצב שהיא נצר עדני של משפחת ראשה ממאנטיקור 1.

פעולה12,8
תמרון6,4
הגנה10,6

לוחמת בחסד
פעולה
עז

לעצור את נסיונותיהם של שאר ונארדין ליצור טכנולוגית פסי

להיפטר מבאלאשי החטטן

 • חבורת הסקובי של באפי
 • האמא הפולניה של הקוסם

את הסיפור שיצא מזה אפשר לקרוא כאן.

רשימת דמויות - פרק ב'

באלאשי, היושב בראש רשימת החובות, נכנס לפרק אוטומאטית. השחקן שלו בוחר את האוראקל של העבר הרוחש, ואת הקלף שלוש לב:

The guardian of a tomb, a statue cast in silver with ruby eyes.

 • הקבר – תחנת חלל נטושה של הנוטרים
 • השומר – טכנולוגיה נוטרית, טמונה בתחנת חלל נטושה שפועלת על אוטומאט
 • מי שטמון בקבר – נוטר עתיק יומין, אולי אחד שעבר דיגיטיזאציה

שאר החבורה שולפת שלושה קלפים נוספים, 10, 7 ומלך תלתן:

A trainer of apes, bereft, mourning the death of his dearest performer.

 • המאלף:

רשימת דמויות - רובאר "סוחר המלח"

ראש גילדת הפסי של עדן. נאד נפוח.

אני בכלל ממשחק אחר

פעולה6,4
תמרון10,6
הגנה12,8

שדה ביטול פסיוני
הגנה
עז ומרחיק לכת

להחזיר את שאר-קאלי-שארי אל חיק הגילדה

 • הכוכב המנוח: שאר־קאלי־שארי
 • קופים מאולפים אחרים: חברי גילדה
 • מאלף אלטרנטיבי: ג'ורי
 • הכוכבת המנוחה: אישתאר
 • קופים מאולפים אחרים: עבדי פסי של ג'ורי

A ruthless bully of an under־officer with high ambitions.

 • הקצינה הזוטרה הבריונית: קיאנה
 • המפקד שלה: זאקלאק
 • המפקד האחר שלה: ס'קארר
 • הצוות שלה: חבורת הסקובי

A treasure seeker, following the whispers of a slave spirit.

 • המחפש: ניראר / נארדין
 • הרוח הכלואה: נארדין / הספינה
 • האוצר: טכנולוגיה נוטרית / מפה לטכנולוגיה עתיקה (שניהם יכולים להיות מטה הירח)

את הסיפור שיצא מזה אפשר לקרוא כאן.

רשימת דמויות - פרק ג'

ושוב באלאשי, בראש רשימת החובות, נכנס לפרק אוטומאטית והשחקן שלו בוחר את האוראקל של מלכי־אלי המלחמה, ואת הקלף אס יהלום:

The human servant of a mighty and unspeakable demiurge.

 • הדמיאורגוס:
  • הנוטר המת מניו־גארדיאן
  • טיאנת'י שמנהל חוות הרבעות מתועבת
  • המחשל (או קולקטיב המחשלים) ששולט בסתר בגילדה
  • בן אלמוות ממנטיקור שזומם לגנוב מחשל (ספציפית את ג'ורי)
  • מטה הירח
 • משרתו:
  • נארדין
  • משת”פ אנושי מדיירי החווה
  • שאר־קאלי־קארי
  • האדמיראל צ'ונג
  • אנחנו
 • האל האמיתי, הרחום והחנון:
  • התודעה הקיבוצית של המחשלים
  • הנוטרים, שאינם מרוצים מההתערבות הטיאנת'ית
  • המחתרת הפרו־אנושית של המחשלים
  • הנספח התרבותי של מנטיקור בעדן
  • העתיקים

שאר החבורה שולפת שלושה קלפים נוספים, 8 יהלום, מלכה ומלך עלה:

A day sacred to an oppressed slave cult, the celebration of which is punishable by torture.

 • יום החג: טקס שמתואר בכתבים העתיקים בעדן, שבו מחברים את מטה הירח לשקע המקורי שלו ומתחילים את השלב הבא בהמרה של עדן
 • מי שאוסר על החגיגה: הגילדה, שמרשה לחגוג את החג באופן סמלי בלבד (כמו פסח בלי הקורבן), ושתעשה הכל (כולל לרכוש את המטה ולחבל בו) כדי לוודא שלא יחגגו אותו כנדרש
 • העינוי: השינוי שיעבור על עדן בשלב השני של הטרהפורמינג
 • העבדים: כת סודית בגילדה
 • ראש הכת:

קלאודיוס

פונקציונר חשוב בגילדה. הפליל את שאר-קאלי-שארי וגרם לגירושו בבושת פנים מהגילדה.

פעולה10,6
תמרון10,6
הגנה6,4

עוננות
תמרון
מרחיק לכת, הרה גורל לאהבה

להתחיל את השלב השני של הטרהפורמינג

לזמבר את שאר-קאלי-שארי עוד ועוד

The campsite of a traveling army, not long deserted.

 • המחנה:
  • מחנה של הצבא הגדול שעזב את מנטיקור כדי לכבוש את עדן
  • גארדיאן, סביב מנטיקור
  • ניו-גארדיאן, סביב עדן
  • אנכי, שבו חנינו אנחנו
 • אוכלי נבלות ומלקטי שיירים בעקבות הצבא
 • עריקים שנותרו מאחור:

דוקרקלים

יצירי מטה חתוליים בצבעי פסטל בעלי שנצים מפוארים באוזניים ובזנב ושמונה גפיים - ארבע רגליים, שתי ידיים ושתיים באמצע.

פעולה10,6
תמרון12,8
הגנה8,6

forger affinity
הגנה
רחב, תמרון

להשתלט על להט

לעשות עלייה לעדן

 • סיירי האוייב: זאקלאק
 • צבא קואליציה בעדן שצועד בדרכו לקחת את המטה
 • מפקד הצבא:

מאדריגס דה-אדוניס

אחיו הבכור של ניראר, יורש העצר של אדוניס, ארוסה של אישתאר.

פעולה12,8
תמרון6,4
הגנה10,6

להראות טוב על-חשבון הזולת
הגנה
עז

להשיג את המטה

להתחתן עם אישתאר

 • המפקד האחר של הצבא:

אדמירל צ'ונג

איש צבא משופשף בשירות האינטרסים המסחריים של מנטיקור.

פעולה10,6
תמרון12,8
הגנה6,4

חילי עילית מתוגברים
תמרון
עז כפליים

לפתוח את המסחר בין מנטיקור לעדן

למוטט את סוכנות נבולה, שמשתלטת על התפקידים המסורתיים של הצבא

 • יחידת עילית של נוקמים, נוסח Inglorious Basterds

An enemy champion, fearless and bellowing.

 • האלוף: אהסן / קיאנה / ג'ורי
 • האלוף של הצד השני: ג'ורי / נארדין / אהסן
 • המעודדת, אותה יש להציל
 • שני האלים-מלכים עבורם האלופים נלחמים

רשימת החובות

 1. באלאשי
 2. באלאשי
 3. ניראר
 4. אישתאר

את הסיפור שיצא מזה אפשר לקרוא כאן.

seeds/אוראקל.txt · מועד השינוי האחרון: 2015/05/07 22:06 על ידי dm