כלים של משתמש

כלים של אתר


seeds:פסיכוהיסטוריים

פסיכוהיסטוריה

מהי פסיכו היסטוריה

מדע הפסיכוהיסטוריה תופס חלק חשוב ביקום של הקסטוסים. זהו ענף במתמטיקה העוסק בתגובות הסטטיסטיות של מסת ויטא גדולה כתגובה לגירויים מסוימים ותחת תנאים מסוימים, ולמעשה אמור לנבא תהליכים סוציולוגיים עתידיים.

חוקי יסוד:

  • אסור לאוכלוסייה שאת התנהגותה מנסים לחזות להיות מודעת לקיום הפסיכוהיסטוריה או לתחזיות שלה
  • כבכל ענף העוסק בסטטיסטיקה, ככל שמספר הפרטים בו הוא עוסק גדול יותר, כך הדיוק בחיזוי יהיה רב יותר
  • מסגרת הזמן לחיזוי צריכה להיות ארוכה, לפחות שלושה דורות
  • המדע מתייחס לגזעים הבנויים בלבד - ויטא.
  • תגובותיהם של הויטא לגירויים ישאר קבוע וללא שינוי בסיסי של החזון המלווה.

הועתק במקור (וקיבל עיבוד מינימליסטי): https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93

הפסיכוהיסטוריה של המכונות והאלקיוד

כאשר המכונות בנו את הויטא הם בנו אותם כך שיכילו הן רבדים שאינם משתנים (כגון מבנה החזון של כל גזע) ואת הרבדים המשתנים למען האבולוציה.

ניתנו מספר מנופי כח להפעלה על הגזעים -

  • הן רבדים שניתן לצפות את צורת פעולתם - מהם צמח מדע הפסיכוהיסטוריה
  • הפרדה מלאה בין החזונות עם נקודה בודדת של מימשק נשלט
  • מערכות שליטה פנימית לגזע. כך הגזעים הפארמנידים מכילים את “קללת הרביעי”. לדוגמא הם אינם יכולים להכיל יותר משלושה דורות במשפחה, הגל הרביעי יתפוצץ וכו.
  • מערכת פידבק חיצונית לאבולוציה כדוגמת משפחת פינקרטון
  • שליטה אבולוציונוית ישירה דרך וירוס המיסקרה
seeds/פסיכוהיסטוריים.txt · מועד השינוי האחרון: 2015/07/02 19:17 על ידי jobu523