כלים של משתמש

כלים של אתר


supernova:מלחמת_הפרחים_האחרונה

מלחמת הפרחים האחרונה - ההצמתה הגדולה

המלחמה הייתה בשנים 1912 עד 1918. ארבע או חמישה גזעים תבוניים הכחדו בה. השפעות של הגזעים הללו, המוצמתים, על המין האנושי מובילות לקיומן של התבונות המוצמתות: ערדפים, אנשי זאב וקוסמים.

מאז עברו, כנראה, 314 שנה.

ככה לפחות אומר ממון.

הנסיון המעשי של המשפחה גילה שהמלחמה הייתה ב 1921, ולמעשה פורם הגיע ואכן העולם הוצמת מאד (אם כי כאשר המשפחה חזרה בזמן ל 1921 הם הצליחו להפחית משמעותית את הנזק והחזירה ארבעה גזעים תבוניים לכדאי קיום). עוד המשפחה למדה, שמאז היו לפחות שלוש מלחמות מצמיתים נוספות. זאת של 1978 כנראה ידועה אך ורק למשפחה.

supernova/מלחמת_הפרחים_האחרונה.txt · מועד השינוי האחרון: 2013/11/02 18:00 (עריכה חיצונית)