כלים של משתמש

כלים של אתר


supernova:תבונות_מוצמתות

קיים יצור תבוני בודד, האדם, אשר פרטים ממנו הושפעו בצורה ניכרת על ידי תבונות מהעבר שהוצמתו במלחמת הפרחים האחרונה. יצורים אלו, הכוללים ערפדים, קוסמים ואנשי-זאב, הם יצורים תבוניים ולכן עונים לחוקי התבונה בצורה מלאה. נכון גם לציין שהם עונים לחוקי התבונה של היצורים המוצמתים. התוצאות בשטח לא מובנות על ידי אצילים ויצורים תבוניים גזעיים (כגון בני אדם ורוחות סטנדרטיות)

supernova/תבונות_מוצמתות.txt · מועד השינוי האחרון: 2013/11/02 18:00 (עריכה חיצונית)