כלים של משתמש

כלים של אתר


supernova:חוקי_התבונה

חוקי התבונה

חוקי התבונה מגדירים את העולם.

כל עוד אציל עונה לחוקי התבונה, כלומר משתמש בכוחותיו על פי החוקים המוגדרים לו, כל יצור תבוני יקבל את תוצאות כוחותיו.

כאשר אציל עובר על חוקיו שלו, יתכן שהתבונה לא תקבל את בקשותיו ויתכן שתבונתו שלו לא תעמוד לו יותר והוא ישתגע/ימות/יעלם וכדומה.

ארתור החליט שחוקי האציל יוגדרו בתריסר משפטים הנקבעים בידי המחוקק.

supernova/חוקי_התבונה.txt · מועד השינוי האחרון: 2013/11/02 18:00 (עריכה חיצונית)