כלים של משתמש

כלים של אתר


aluf:גנזים

ישנם שירים של ביאליק, פחות ידועים, שנגנזו והופיעו אחרי מותו במספר אוספים. אני רוצה להביא אותם כאן - חלקם קשורים לאבוא“ש, קשר חזק או רופף. מה שיימצא קשור - נכניס, ומה שלא, סתם בשביל הכיף.


השיר הזה נראה לי קשור כי הוא מתחיל בביטוי “בכרכי ים”, שמופיע בסיפור האגדה על הכרום, וכי הוא מכיל את הביטוי ”ברוך שככה לו בעולמו“. מלבד זאת יש לו הרגשה אגדית. השיר הוא סטירה על המפעל הציוני, ולא ראה אור כי אחד העם, עורך “השלח”, קבע שיש כאן זילות ההרצל.

בכרכי ים (חלק ב' של השיר “ילדות”)

בכרכי ים במבוא השמש / יש - ברוך שככה לו בעולם! - / אנשים גדולים כענקים, / עם רם - מקטנם ועד גדולם.

ואנשי פלאות המה כולם, / מהם כל דבר לא יפלא; / באצבע קטנה יעשו מדינה, / ובבהן ידם - עולם מלא…

גם עתה, אמרים, - לא, מכריזים! - / כבר מוכן הכל שם בוינא;- / מקץ שני רגעים ודקים חמישה - / ותהי, למזל טוב, מדינה!..

ומבשרים יצאים - לא, הם רצים! - / ושקלים אספים, אספים, אספים; / ועל הנסים, על הפרקן / הם כתבים ספרים, כתבים, כתבים.

ומי האיש החפץ מדינה! / ומי האיש החפץ חיים!- / קנו, קנו יהודים בני רחמנים! / בזוזים שנים, זוזים שנים!

ובעוד הד פעמי הענקים / בראש המיות וברחבות - / אנחנו חגבים נסתרה - / מרחוק נשמע בשרות טובות…


השיר “האגדה” מדגים יפה רגשותיו של ביאליק לספרות האגדה, ואני חושב שראוי להכניס אותו במבוא, או בכריכה הפנימית (במקום גרט-רוד צ'אט-אוויי). זהו נוסח ראשון של “אל האגדה”, שנכתב בוולוזין והיה שמור בידי ראטנר, נדפס על ידי ריבולוב ב-“הדאר” (תש”ז, גליונות כ“ד-כ”ו) וב-“מן הכד אל המבוע” עמ' 121-148. עכשיו מצוי בארכיון.

קישור ל-"אל האגדה" בפרויטק בן-יהודה.

אקליד כשיהיה לי כח. ואולי כדאי להקליד כבר עם ניקוד?

גדזוקוס ארכיליסטימוס 2006/07/02 16:45

aluf/גנזים.txt · מועד השינוי האחרון: 2013/11/06 21:27 (עריכה חיצונית)