כלים של משתמש

כלים של אתר


aluf:שבעים_הלשונות

זו גרסה ישנה של המסמך! לחיצה על כותרת המסמך תציג את גרסתו הנוכחית.


סטופ נגעתי באדום (בראשית י' וכו')

מה זה? וגם הייתי רוצה שתדע שלא חייבת להיות הקבלה בין שם הערך לטקסט המקושר. במקרה שלפנינו יפה יותר היה לקשר מתחילת המלה. בטקסט זה יראה כך: וכל-האמתחות וכל-הצקלונות / מלאו משבע החכמות ומשבעים הלשונות, דנקה. לגבי המה זה - אני פשוט אשב וארשום את שבעים צאצאי נוח, אזכיר את השאלה של 70 או 72, פלוס אולי טבלה של מי הם שבעים העמים ומהן שבעים הלשונות. נ.ב “סטופ נגעתי באדום” פירושו בעברית “אני גם ככה לא יודע מי יודע מה הרבה, אז אני רוצה לכתוב את זה, שלא תגידו שאני סתם טרמפיסט כמו גדזוקס שרק מלנקק לסיפורים בבראשית רבה”. אבל יכול להיות שזה דיבור אופייני לרמת אביב. — בבסטר 2006/06/12 16:03 —- חוצפן!!!** גדזוקס הוא ראש ראשונים לאחרוני אחרונים. מה אתה חושב? כל דמובטל גבר?! — גדזוקוס ארכיליסטימוס 2006/06/12 17:31

זה היה לשם המחשה בלבד. — בבסטר 2006/06/12 18:02

בואו נראה אם אפשר לעבוד עם זה:

דור I דור II דור III דור IV דור V דור VI יפת גמר אשכנז

	ריפת 			
	תגרמה			
יון	אלישה 			
 	תרשיש 			
	כתים 			
	דדנים			
תבל 				
משך 				
תירס				
מגוג 				
מדי				

חם כוש סבא

	חוילה 			
 	סבתה 			
	רעמה 	שבא 		
		דדן		
	סבתכא			
	נמרוד	אשור		
מצרים	לודים 			
	ענמים 			
	להבים 			
	נפתחים 			
	פתרסים 			
	כסלחים 	פלשתים 		
	כפתרים			
כנען 	צידן			
	חת 			
	היבוסי 			
	האמרי 			
	הגרגשי			
	החוי 			
	הערקי 			
	הסיני 			
	הארודי 			
	הצמרי 			
	החמתי 			
פוט				

שם ארפכשד שלח עבר פלג

			יקטן	אלמודד 
				שלף 
				חצרמות 
				ירח
				הדורם 
				אוזל 
				דקלה
				עובל 
				אבימאל 
				שבא
				אופר 
				חוילה 
				יובב
ארם 	 עוץ 			
	 חול 			
	 גתר 			
	 מש 			
לוד 				
  עילם 				
  אשור 				
aluf/שבעים_הלשונות.1150372409.txt.gz · מועד השינוי האחרון: 2013/11/06 20:59 (עריכה חיצונית)