כלים של משתמש

כלים של אתר


supernova:היסטוריה

היסטוריה אפשרית

ניתן להתווכח על פרטים מסוימים בהיסטוריה. אבל הרי רצף מקובל יחסית

מלחמת מצמיתים שאיש לא מכיר

למיטב ידיעת המשפחה הייתה מלחמת מצמיתים לפני זמן קצר. זמן שהמציאות מכירה בו - אי שם סביב 1978 המידע בעיקר נמצא בתוך המבוכים של בבר.

משפחת סטאר מאשרת קיום מלחמה זו גם כן.

במלחמה זו, עד כמה שידוע, ארתור ואצילים רבים חשבו שהמצמית הוא מיסטיקה. כנגדם המשפחה יצאה עם הטענה שהמצמיתים הם זהב שחור (זפת) והמותקף הוא מיים. (בבר וסטאר מאשרים זאת).

עד כמה שידוע, ארתור העלה את המשפחה למשפט בנושא זה (מידע ניתן מסאטר). אין איש שיודע מידע נוסף בהקשר זה. רמת הטכנולוגיה טרם המלחמה הזו, אי שם 2005.

מלחמה אחרונה והמלחמה הלפני אחרונה

יש חילוקי דעות בין האם הייתה מלחמה בודדת או שתי מלחמות מאז מלחמת המצמיתים האחרונה. רוב האצילים יטענו לשני מלחמות. ממון יטען לאחת בלבד.

אלו שטוענים לשני מלחמות (להלן תומי, מלחמה ורבים וטובים) יטענו ש: מלחמה אחת לאחור היה מלך מאירופה. הוא התמוטט במלחמה זו. (מוסכם כללית)

שתי מלחמות לאחור יש שיטענו שהיה מלך מטעם אטלנטיס עדיין בשלטון(מלחמה), או היה מלך אירופאי(לילה ראן) או שבעצם היה מאבק על מי יהיה המלך(תומי). הטענות חלוקות.

יש הסכמה על התאריך של 1972 כתאריך של מלחמה. הוא מלפני כשמונים שנה.

אין הסכמה על תאריך למלחמה נוספת.

מלחמת המצמיתים האחרונה

1918 כפי שהמסטיק תופס את זה. מקורות שונים. יש כאלו שיטענו שהמלחמה הזו הייתה בשווה למעשה סביב מלחמת העולם השניה.

לפני כשלוש מאות שנה לדעת האצילים השונים - מקור, ממון.

העולם היה שווה ערך ל 2200 מבחינת ההתפתחות - מקור, בבר.

מת המלך האחרון המקובל ותיקני. הוא מטעם אטלנטיס. משפחת אטלנטיס וכל המשפחות הנלוות מתו? אבדו? הוחלפו?

כאן משפחת אנטרקטיקה איבדה רבות מכוחה. בימינו היא שולטת באזורים האיכותיים של אנטרקטיקה, סיביר ואלסקה.

=נקודות שאינן מתאימות מבחינה היסטורית=

אטלנטיס נעלמה לפני לפחות אלף שנה - מקור תומי

supernova/היסטוריה.txt · מועד השינוי האחרון: 2013/11/02 18:00 (עריכה חיצונית)