Cat Update

אני עדיין מחפש בית לחתולים. לאחת מצאתי, שניים מחכים. הבחורה מאגודת צער בעלי חיים תל-אביב אמרה שלסומסום יש סיכוי למצוא מקום, אבל שמיסטי מבוגר מדי, ושחתולים בגילו הם מרדימים בלי להמתין. קצת אירוני, כי מיסטי הרבה יותר נחמד מהשיקוץ.

(מה שעוד אירוני הוא, שחוסר הנוחות בחיים עם שלושה חתולים לא גדולה בהרבה מחוסר הנוחות בחיים עם חתול אחד. ההבדל המורגש היחיד אחרי שמסרתי את ססיליה היה שהיה ארגז חול אחד פחות לנקות).