כלים של משתמש

כלים של אתר


miflaga:מצע.חינוך

הצעות לחוקים בתחום החינוך

מצע המפלגה יתבסס על עקרונות הצדק, השוויון והאחווה
miflaga/מצע.חינוך.txt · מועד השינוי האחרון: 2013/11/06 23:47 (עריכה חיצונית)