כלים של משתמש

כלים של אתר


ezekiel_s_spaceship:פגישות_המשחק

פגישות משחק

ספר ראשון - מהפכה!

  • פרק ראשון - “חבורת הטבעת”, פגישות משחק 1 עד 10, התחיל ב 25.10.19, לדמויות מה 1.3.2019
  • פרק שני - “עלייתו ונפילתו של יחזקאל”, פגישות משחק 11 עד 19, התחיל ב 10.1.2020, לדמויות מה 5.3.19
  • פרק שלישי - “אצלנו בחללית, בצל אילן פורח, קוסמי כל העולם, באים להתארח”, פגישות משחק 20 עד 30, התחיל ב 5.5.2020, לדמויות מה 25.3.19
  • פרק רביעי - “תככים ומזימות במערב הפרוע”, פגישות משחק 31 עד 40, התחיל ב 26.10.2020, לדמויות מה 27.3.19
  • פרק חמישי - “פמוט! פמוט! מלכותי בעד פמוט!”, פגישות משחק 41 עד 66, התחיל ב 15.2.2021, לדמויות מה 30.3.19

ספר שני - ???????

  • פרק שישי - “”, פגישות משחק 67 עד ??, התחיל ב 14.11.21, לדמויות מה 13.4.19

סטטיסטיקות

פרק סשנים זמן שחקנים (בחודשים) זמן דמויות (בימים)
ראשון 10 2.5 4
שני 9 4 20
שלישי 11 5.5 2
רביעי 10 4 3
חמישי 26 9 14
ezekiel_s_spaceship/פגישות_המשחק.txt · מועד השינוי האחרון: 2021/11/15 08:51 על ידי jobu523