כלים של משתמש

כלים של אתר


supernova:חוקי_העולם
startSectionEdit: $data "plugin_include_start_noredirect" is NOT an array! One of your plugins needs an update.
startSectionEdit: $data "plugin_include_end" is NOT an array! One of your plugins needs an update.

החוקים

ישנם שלושה סוגי חוקים בעולם. ועוד כמה.

חוקי העולם

אלו חוקים של העולם עצמו, מה שנקרא לפעמים “מטאפיזיקה”.

חוקי הממסד

אלו חוקים שהדמויות מקבלות עליהן (פחות-או-יותר).

חוקי נושא הקטטר הקדוש

הנחות

לגורמים שונים בעולם יש כל-מני הנחות משלהם באשר לצורה בה העולם עובד. הנחות כאלו, מטבען, נלקחות בערבון-מוגבל - ובכל-זאת: רוב האצילים מאמינים בדברים הבאים:

דיונים

יש לנו הרבה דיבורים על כל החוקים הללו, ודברים משתנים מפגישה לפגישה. זו רשימה חלקית של דיונים מעניינים.

supernova/חוקי_העולם.txt · מועד השינוי האחרון: 2013/11/02 18:00 (עריכה חיצונית)